NIEUWS

Theoriecursus cat. B:

- maandag 13/03, dinsdag 14/03, woensdag 15/03, donderdag 16/03, telkens van 18.30u tot 21.30u.

Theoriecursus cat. C:

Dondedag 19/01 van 8.30 u tot 16.30u, kostprijs 250 euro.

Theoriecursus cat. C + Vak:

Donderdag 19/01 van 8.30 u tot 16.30 u  en vrijdag  20/01 van 8.30 u tot 16.30 uur, kostprijs 450 euro.