Theoriecursus voor autorijbewijs (B)

WAT?

 • Een cursus ter voorbereiding van je theoretisch rijexamen voor je autorijbewijs (B).
 • Eén lesweek met vier lesmomenten op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Telkens van 18.30 tot 21.30 uur. In totaal 12 uur.
 • Deze cursus is niet verplicht. Ook zelfstudie is mogelijk.
 • Na tweemaal niet geslaagd voor theorie-examen is deze cursus verplicht.

WAAROM?

 • Een intensieve lesweek die leidt tot een slagingskans hoger dan 80%
 • Na het slagen voor een theoretisch rijexamen, krijg je een voorlopig rijbewijs van 36 maanden. Je mag dan onder bepaalde voorwaarden zelf rijden in aanwezigheid van één of twee vaste begeleiders.

VOOR WIE?

 • Je kan de cursus al op je 16de en 9 maanden volgen, voor het examen zelf moet je wachten totdat je 17 jaar bent.

WANNEER?

 • We organiseren deze cursus maandelijks.
 • Theoriecursus B start 14/04/2020, 15/04/2020, 16/04/2020 en 17/04/2020 telkens van 09.30 u tot 12.30 u.
 • Theoriecursus B start 11/05/2020, 12/05/2020, 13/05/2020 en 14/05/2020 telkens van 18.30 u tot 21.30 u.
 • Theoriecursus B start 29/06/2020, 30/06/2020, 01/07/2020 en 02/07/2020 telkens an 09.30 u tot 12.30 u.

PRIJS?

 • 130 euro, inclusief lesboek.