Theoriecursus voor autorijbewijs (B)

WAT?

  • Een cursus ter voorbereiding van je theoretisch rijexamen voor je autorijbewijs (B).
  • Eén lesweek met vier lesmomenten op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. In totaal 12 uur.
  • Deze cursus is niet verplicht. Ook zelfstudie is mogelijk.
  • Na tweemaal niet geslaagd voor theorie-examen is deze cursus verplicht.

WAAROM?

  • Een intensieve lesweek die leidt tot een slagingskans hoger dan 80%
  • Na het slagen voor een theoretisch rijexamen, krijg je een voorlopig rijbewijs van 36 maanden. Je mag dan onder bepaalde voorwaarden zelf rijden in aanwezigheid van één of twee vaste begeleiders.

VOOR WIE?

  • Je kan de cursus al op je 16de en 9 maanden volgen, voor het examen zelf moet je wachten totdat je 17 jaar bent.

WANNEER?

- maandag 25/09, dinsdag 26/09, woensdag 27/09, donderdag 28/09, telkens van 18u30 tot 21u30.

 PRIJS?

  • 145 euro, inclusief lesboek.